E-učenje

Obzirom na novonastalu situaciju i naš projekt Inovativni pristupi stručnom usavršavanju odgojno obrazovnih djelatnika predlažemo da nastavimo u okviru mogućnosti koje nam se trenutno nude.

Naša orijentiranost na bitnu zadaću koja se odnosi na prava djece s naglaskom na dječja participativna prava dati će smjer u izboru sadržaja za ovaj oblik stručnog usavršavanja. Cilj nam je kao i uvijek pratiti potrebe i interese odgojno obrazovnih djelatnika, pa molimo ukoliko imate neki prijedlog slobodno pošaljite pedagogu.

Nadam se da će uskoro biti prilike za zajedničku evaluaciju ovog oblika učenja.

Stručni članci:

Kompetencije odgojitelja djece rane i predškolske dobi za inkluzivnu praksu

Obrnuta inkluzija- pedagoške vrijednosti i potencijali

Socijalizacija djece s teškoćama u razvoju u ustanovama predškolskog odgoja

Prirodna prava djece

Živjeti i učiti prava djeteta: od nacionalnog ka lokalnom u Hrvatskoj

EU: Promoviranje i zaštita prava djece u Europi

Neka se čuje dječji glas: poslušajmo djecu u Poljskoj

Edukativni filmovi:

Alegorija pećine (Platon)

Pravo obrazovanje je zabranjeno

Sreća je visoko postavljena ljestvica

E-knjige i časopisi:

Psihologija dječje igre

Časopis Dijete, vrtić, obitelj: Kad vrtić ne radi

Analiza stanja dječje participacije u Hrvatskoj

Poveznice na ostale sadržaje:

Psihološki aspekti rada s djecom u vrtiću za vrijeme pandemije koronavirusa i poslije potresa