Stvaranje bajke

Djeca rade u manjim skupinama. Svaka skupina dobije nekoliko nacrtanih likova koji se i inače susreću u bajkama, npr. kralj, kraljvena, patuljak, vila, zmaj. Zadatak skupine je zajedno sastaviti bajku u kojoj se pojavljuju svi likovi i odigrati scene iz bajke. Odigrati se može cijela bajka kroz verbalni i neverbalni izraz.