Igra: Podučavatelji

Radeći u paru igrači naizmjenice objašnjavaju svome partneru kako da nacrta neki predmet. Osoba koja crta mora točno pratiti upute. Nakon određenog vremena mogu zamijeniti uloge. Moguće je da podučavatelj opisuje sliku koju ima u rukama, a drugi igrač crta slijedeći upute. Igra se može igrati da igrači sjede jedan nasuprot drugom, a dijeli ih vizualna zapreka. Dogovaraju se što će i kako crtati  s ciljem da crteži budu što sličniji. Na kraju igre slijedi analiza.