Igra: Maca i mačić

Osoba (maca) kuca po stolu, a dijete (mačić) sluša. Ako maca pokuca tri puta, mačić treba tri puta mijaukati. Kada je u igru uključeno više djece, svako dijete jednom treba biti maca i voditi igru. Da bi igra u skupini bila zanimljivija, djeci možemo podijeliti kartice s brojevima. Kada "maca" pokuca, primjerice, 4 puta, dijete koje ima karticu s brojem 4 treba četiri puta mijaukati.