Igra: Čudesna riječ

Djecu se prije pričanja priče upozori na čudesnu riječ i na to da prilikom pričanja trebaju napraviti nešto kad čuju tu čudesnu riječ. Na primjer, svaki put kad se u priči pojavi neka životinja, ili kad se spomene neko ime treba učiniti određenju radnju: čučnuti, pljesnuti i sl.