Obavijest

Poštovani roditelji,

sukladno Programu zdravstvene zaštite djece, higijene i pravilne prehrane djece u dječjim vrtićima (Narodne novine, broj 105/02 i 55/06) upis djeteta u dječji vrtić uvjetuje se urednim cijepljenjem protiv bolesti iz Programa obveznih cijepljenja, s iznimkom djece koja imaju kontraindikacije na pojedina cijepljenja. Provjeru statusa o cijepljenju vrši liječnik prije ulaska djeteta u dječji vrtić i povremeno, najmanje jedanput godišnje pri obnovi upisa u dječji vrtić.

Iz navedenog je razloga uz Zahtjev za nastavak korištenja usluga potrebno priložiti potvrdu o obavljenom sistematskom zdravstvenom pregledu djeteta. Međutim, ukoliko navedenu potvrdu ne uspijete ishodovati, omogućujemo Vam da ispunite i potpišete IZJAVU o navedenom, čime će se Vaš Zahtjev smatrati urednim i potpunim.