Provedena vježba evakuacije

Sukladno Zakonu o zaštiti na radu (NN 71/14, 118/14, 154/14, 94/18, 96/18) te Preporukama za rad s djecom rane i predškolske dobi u dječjem vrtiću od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja Dječji vrtić More ažurno je i odgovorno poduzeo mjere prevencije sa ciljem pripreme u slučaju potresa. U svim PPO-ima su provedene vježbe evakuacije sukladno propisanom dokumentu „Plan evakuacije i spašavanja“ za svaki PPO. Vježbu je vodila samostalna referentica zaštite na radu i zaštite od požara. Dječji vrtić More vježbe inače provodi svake dvije godine u skladu sa čl. 55 st. 5. Zakona o zaštiti na radu. Iste su u svim vrtićkim i jasličkim skupinama provedene u dva dana, 28. i 29. svibnja 2020. Vježba evakuacije i spašavanja izvršena je sukladno preporukama i mjerama sprječavanja zaraze od virusa COVID 19. Simuliranom potresu prethodio je razgovor odgojitelja s djecom o elementarnim nepogodama, potresu te načinima kako izbjeći opasnost te pravovremeno pronaći izlaz za spašavanje. Zaposlenici i djeca uspješno su proveli vježbu evakuacije krećući se prema sigurnim mjestima korištenjem unaprijed planiranih evakuacijskih puteva i izlaza.

PPO Bulevard

1_2.jpg   2_1.jpg

PPO Delfin

3_3.jpg  4_2.jpg

PPO Đurđice

5.jpg  6_0.jpg

PPO Kvarner

7.jpg  8.jpg

PPO Vidrice

9.jpg  10.jpg