Prometna preventiva za djecu PPO Kvarner

Djeca su imala priliku sudjelovati na radionicama o prometnom odgoju u Domu mladih. Kroz igru, na poligonu i uz pomno izrađena didaktička sredstva usvajali su nova prometna znanja i usavršavali vještine sigurnog kretanja u prometu.