Obilježavanje Halloweena u skupini za rano učenje engleskog jezika PPO-a Kvarner