Kemija u vrtiću Vidrice

Za djecu predškolske dobi kemija nije preteška ukoliko se prezentira na odgovarajući način. Djeca su imala priliku doživjeti kemiju kroz zanimljive pokuse, učiti neposrednim uvidom i vlastitom aktivnošću. U čarobni svijet kemije djecu u dobi od 3 do 7 godina uvele su učenice Prve riječke gimnazije s profesoricom Marinom Lorber Božanić.