Izložba „More i brodovi“

U Edukacijsko-izložbenom prostoru Centra tehničke kulture Rijeka od 3. do 13. lipnja 2019. održalo se 24. Državno natjecanje brodomaketara prema nacionalnim pravilima. Izložbeni prostor krasili su likovno-kreativni radovi Dječjeg vrtića More (PPO-a Delfin, PPO-a Đurđice i PPO-a Vidrice), Dječjeg vrtića Rijeka i Dječjeg vrtića Sušak na temu „More i brodovi“.