EX tempore 2019.

PPO Delfin odazvao se na likovni natječaj „Ex tempore 2019.“ kojeg je organizirao Mjesni odbor Kantrida. To je projekt koji potpomaže  Odjel za kulturu Grada Rijeke i atelijer L’ART, te je humanitarnog karaktera. Svi nagrađeni radovi nakon izložbe u HKD-u doniraju se Dječjoj bolnici Kantrida.

Tema natječaja odnosila se na  postojeće ambijentalne vrijednosti arhitekture grada Rijeke s motivima riječkih veduta. Jan Barbir (7 god.) i Kiara Plavotić (6 god.) iz PPO-a Delfin osvojili su 1. i 2. mjesto za svoje likovne radove na temu „Kosi toranj“ i „Korzo“.