Anketa za roditelje

Poštovani roditelji,

u svrhu pravovremene i racionalne organizacije rada te optimalne iskorištenosti kadrovskih resursa Dječjeg vrtića More, molimo Vas da u sljedećoj anketi iskažete svoj interes za korištenjem usluga vrtića tijekom srpnja i kolovoza 2020. godine. U srpnju 2020. godine rad će biti organiziran prema iskazanom interesu i planiranim radovima u pojedinom objektu.U kolovozu 2020. godine dežurstvo za sve podcentre (Bulevard, Delfin, Đurđice, Kvarner i Vidrice) bit će u vrtiću Đurđice (Marohnićeva 12). Molimo Vas da ovu anketu ispunite najkasnije do petka 12.lipnja 2020. godine zbog pravovremene organizacije rada vrtića. Zahvaljujemo na suradnji!

LINK ZA ANKETU