Aktivnosti programa održivog razvoja u rujnu 2020.