Akcija Društva za zaštitu životinja

Djeca, roditelji i odgojitelji vrtića Đurđice sudjelovali su u akciji Društva za zaštitu životinja. Prikupili su hranu i deke za životinje i time pokazali svoju humanost. Hvala svim uključenim u akciju u ime onih koji ne mogu riječima zahvaliti, ali cijene ljudsku dobrotu.