Natječaj za zasnivanje radnog odnosa

Obavijest o izboru kandidata za radno mjesto Rehabilitator – odgojitelj - 1 izvrštelj, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu

Obavijest o izboru kandidata za radno mjesto Samostalni referent zaštite na radu i zaštite od požara - 1 izvršitelj, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

DJEČJI VRTIĆ MORE

Marohnićeva 12, Rijeka

 

Na temelju čl. 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ broj 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19) i čl. 41. Statuta Dječjeg vrtića More, Upravno vijeće Dječjeg vrtića More objavljuje

N A T J E Č A J

za izbor djelatnika Dječjeg vrtića More

Natječaj je objavljen dana 2. lipnja 2021. godine i traje do 10. lipnja 2021. godine.

Rehabilitator - odgojitelj

Samostalni referent zaštite na radu i zaštite od požara

_____________________________________________________________________________________________________________________________

DJEČJI VRTIĆ MORE

Marohnićeva 12, Rijeka

 

Na temelju čl. 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ broj 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19) i čl. 41. Statuta Dječjeg vrtića More, Upravno vijeće Dječjeg vrtića More objavljuje

N A T J E Č A J

za izbor djelatnika Dječjeg vrtića More

Natječaj je objavljen dana 10. veljače 2021. godine i traje do 18. veljače 2021. godine.

Odgojitelj - 1 izvršitelj na neodređeno

Odgojitelj - 3 izvršitelja na određeno

Voditelj financija

Stručni suradnik - rehabilitator

Rehabilitator - odgojitelj

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

DJEČJI VRTIĆ MORE

Marohnićeva 12, Rijeka

 

Na temelju čl. 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ broj 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19) i čl. 41. Statuta Upravno vijeće Dječjeg vrtića More objavljuje

N A T J E Č A J

za izbor djelatnika Dječjeg vrtića More

Natječaj je objavljen dana 06. listopada 2020. godine i traje do 14. listopada 2020. godine.

Odgojitelj - 1 izvršitelj

Odgojitelj - 3 izvršitelja

Kuhar - 1 izvršitelj

__________________________________________________________________________________________________

DJEČJI VRTIĆ MORE

Marohnićeva 12, Rijeka

 

Na temelju čl. 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ broj 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19) i čl. 41. Statuta Upravno vijeće Dječjeg vrtića More objavljuje

N A T J E Č A J

za izbor djelatnika Dječjeg vrtića More

Natječaj je objavljen dana 16. rujna 2020. godine i traje do 24. rujna 2020. godine.

Rehabilitator - odgojitelj

__________________________________________________________________________________________________

DJEČJI VRTIĆ MORE

Marohnićeva 12, Rijeka

 

Na temelju čl. 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ broj 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19) i čl. 41. Statuta Upravno vijeće Dječjeg vrtića More objavljuje

N A T J E Č A J

za izbor djelatnika Dječjeg vrtića More

Natječaj je objavljen dana 17. srpnja 2020. godine i traje do 25. srpnja 2020. godine

Odgojitelji

Stručni suradnik - rehabilitator

Rehabilitator - odgojitelj

_______________________________________________________________________________________________________

Dječji vrtić More, Marohnićeva 12, 51000 Rijeka, na temelju Odluke Upravnog vijeća donesene na sjednici održanoj dana 18. svibnja 2020. godine, objavljuje

OBUSTAVU NATJEČAJA

Dječji vrtić More, na temelju Odluke Upravnog vijeća donesene na sjednici održanoj dana 18. svibnja 2020. godine, objavljuje obustavu postupka natječaja za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu odgojitelja, objavljenog dana 6. ožujka 2020. godine na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i mrežnim stranicama i oglasnim pločama Dječjeg vrtića More.

 

___________________________________________________________________________________________________________

DJEČJI VRTIĆ MORE

Marohnićeva 12, Rijeka

 

Na temelju čl. 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ broj 10/97, 107/07 i 94/13) i čl. 41. Statuta Upravno vijeće Dječjeg vrtića More objavljuje

N A T J E Č A J

za izbor djelatnika Dječjeg vrtića More

Natječaj je objavljen dana 06. ožujka 2020. godine i traje do 14. ožujka 2020. godine

Odgojitelj

________________________________________________________________________________________________________

DJEČJI VRTIĆ MORE

Marohnićeva 12, Rijeka

 

Na temelju čl. 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ broj 10/97, 107/07 i 94/13) i čl. 41. Statuta Upravno vijeće Dječjeg vrtića More objavljuje

N A T J E Č A J

za izbor djelatnika Dječjeg vrtića More

Natječaj je objavljen dana 11. veljače 2020. godine i traje do 19. veljače 2020. godine

Odgojitelj

______________________________________________________________________________________________________________________

 

DJEČJI VRTIĆ MORE

Marohnićeva 12, Rijeka

 

Na temelju čl. 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ broj 10/97, 107/07 i 94/13) i čl. 41. Statuta Upravno vijeće Dječjeg vrtića More objavljuje

N A T J E Č A J

za izbor djelatnika Dječjeg vrtića More

Natječaj je objavljen dana 06. studenoga 2019. godine i traje do 14. studenoga 2019. godine

Odgojitelj

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Dječji vrtić More, Marohnićeva 12, 51000 Rijeka, na temelju Odluke Upravnog vijeća donesene na sjednici održanoj dana 29. listopada 2019. godine, objavljuje

 

PONIŠTENJE NATJEČAJA

 

u dijelu koji se odnosi na izbor za radno mjesto:

 

  • Stručni suradnik - rehabilitator - 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu, objavljen dana 09. listopada 2019. godine na mrežnim stranicama Dječjeg vrtića More i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje. Predmetni natječaj se poništava jer nijedan od kandidata nije udovoljavao uvjetima natječaja.

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

DJEČJI VRTIĆ MORE

Marohnićeva 12, Rijeka

 

Na temelju čl. 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ broj 10/97, 107/07 i 94/13) i čl. 41. Statuta Upravno vijeće Dječjeg vrtića More objavljuje

N A T J E Č A J

za izbor djelatnika Dječjeg vrtića More

Natječaj je objavljen dana 09. listopada 2019. godine i traje do 17. listopada 2019. godine

Fizioterapeut

Stručni suradnik - rehabilitator

Odgojitelj

Pomoćni kuhar

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Dječji vrtić More, Marohnićeva 12, 51000 Rijeka, objavljuje da je na temelju prijedloga ravnateljice Upravno vijeće Dječjeg vrtića More na sjednici održanoj dana 30. rujna 2019. godine, donijelo Odluku o neizboru kandidata za radno mjesto Pomoćni kuhar – 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu. Natječaj će se ponoviti.

Natječaj je objavljen dana 30. srpnja 2019. godine na oglasnoj ploči i mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i na oglasnoj ploči i mrežnim stranicama Dječjeg vrtića More.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Dječji vrtić More, Marohnićeva 12, 51000 Rijeka, na temelju Odluke Upravnog vijeća donesene na sjednici održanoj dana 26. kolovoza 2019. godine, objavljuje

 

PONIŠTENJE NATJEČAJA

 

u dijelu koji se odnosi na izbor za radno mjesto:

 

  • Odgojitelj - 1 izvršitelj na određeno vrijeme, u punom radnom vremenu, objavljen dana 30. srpnja 2019. godine na mrežnim stranicama Dječjeg vrtića More i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje. Predmetni natječaj poništava se zbog odustanka kandidata koji su udovoljavali uvjetima natječaja.

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________

DJEČJI VRTIĆ MORE

Marohnićeva 12, Rijeka

 

Na temelju čl. 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ broj 10/97, 107/07 i 94/13) i čl. 41. Statuta Upravno vijeće Dječjeg vrtića More objavljuje

N A T J E Č A J

za izbor djelatnika Dječjeg vrtića More

Natječaj je objavljen dana 30. srpnja 2019. godine i traje do 07. kolovoza 2019. godine

Odgojitelji

Tajnik

Zdravstveni voditelj

Samostalni referent zaštite na radu i zaštite od požara

Voditelj aktivnosti kinezioloških aktivnosti

Rehabilitator - odgojitelj

Pomoćni kuhar

Pomoćni radnik za njegu, skrb i pratnju djece