Natječaj za zasnivanje radnog odnosa

DJEČJI VRTIĆ MORE

Marohnićeva 12, Rijeka

 

Na temelju čl. 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ broj 10/97, 107/07 i 94/13) i čl. 41. Statuta Upravno vijeće Dječjeg vrtića More objavljuje

N A T J E Č A J

za izbor djelatnika Dječjeg vrtića More

Natječaj je objavljen dana 06. ožujka 2020. godine i traje do 14. ožujka 2020. godine

Odgojitelj

________________________________________________________________________________________________________

DJEČJI VRTIĆ MORE

Marohnićeva 12, Rijeka

 

Na temelju čl. 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ broj 10/97, 107/07 i 94/13) i čl. 41. Statuta Upravno vijeće Dječjeg vrtića More objavljuje

N A T J E Č A J

za izbor djelatnika Dječjeg vrtića More

Natječaj je objavljen dana 11. veljače 2020. godine i traje do 19. veljače 2020. godine

Odgojitelj

______________________________________________________________________________________________________________________

 

DJEČJI VRTIĆ MORE

Marohnićeva 12, Rijeka

 

Na temelju čl. 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ broj 10/97, 107/07 i 94/13) i čl. 41. Statuta Upravno vijeće Dječjeg vrtića More objavljuje

N A T J E Č A J

za izbor djelatnika Dječjeg vrtića More

Natječaj je objavljen dana 06. studenoga 2019. godine i traje do 14. studenoga 2019. godine

Odgojitelj

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Dječji vrtić More, Marohnićeva 12, 51000 Rijeka, na temelju Odluke Upravnog vijeća donesene na sjednici održanoj dana 29. listopada 2019. godine, objavljuje

 

PONIŠTENJE NATJEČAJA

 

u dijelu koji se odnosi na izbor za radno mjesto:

 

  • Stručni suradnik - rehabilitator - 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu, objavljen dana 09. listopada 2019. godine na mrežnim stranicama Dječjeg vrtića More i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje. Predmetni natječaj se poništava jer nijedan od kandidata nije udovoljavao uvjetima natječaja.

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

DJEČJI VRTIĆ MORE

Marohnićeva 12, Rijeka

 

Na temelju čl. 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ broj 10/97, 107/07 i 94/13) i čl. 41. Statuta Upravno vijeće Dječjeg vrtića More objavljuje

N A T J E Č A J

za izbor djelatnika Dječjeg vrtića More

Natječaj je objavljen dana 09. listopada 2019. godine i traje do 17. listopada 2019. godine

Fizioterapeut

Stručni suradnik - rehabilitator

Odgojitelj

Pomoćni kuhar

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Dječji vrtić More, Marohnićeva 12, 51000 Rijeka, objavljuje da je na temelju prijedloga ravnateljice Upravno vijeće Dječjeg vrtića More na sjednici održanoj dana 30. rujna 2019. godine, donijelo Odluku o neizboru kandidata za radno mjesto Pomoćni kuhar – 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu. Natječaj će se ponoviti.

Natječaj je objavljen dana 30. srpnja 2019. godine na oglasnoj ploči i mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i na oglasnoj ploči i mrežnim stranicama Dječjeg vrtića More.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Dječji vrtić More, Marohnićeva 12, 51000 Rijeka, na temelju Odluke Upravnog vijeća donesene na sjednici održanoj dana 26. kolovoza 2019. godine, objavljuje

 

PONIŠTENJE NATJEČAJA

 

u dijelu koji se odnosi na izbor za radno mjesto:

 

  • Odgojitelj - 1 izvršitelj na određeno vrijeme, u punom radnom vremenu, objavljen dana 30. srpnja 2019. godine na mrežnim stranicama Dječjeg vrtića More i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje. Predmetni natječaj poništava se zbog odustanka kandidata koji su udovoljavali uvjetima natječaja.

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________

DJEČJI VRTIĆ MORE

Marohnićeva 12, Rijeka

 

Na temelju čl. 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ broj 10/97, 107/07 i 94/13) i čl. 41. Statuta Upravno vijeće Dječjeg vrtića More objavljuje

N A T J E Č A J

za izbor djelatnika Dječjeg vrtića More

Natječaj je objavljen dana 30. srpnja 2019. godine i traje do 07. kolovoza 2019. godine

Odgojitelji

Tajnik

Zdravstveni voditelj

Samostalni referent zaštite na radu i zaštite od požara

Voditelj aktivnosti kinezioloških aktivnosti

Rehabilitator - odgojitelj

Pomoćni kuhar

Pomoćni radnik za njegu, skrb i pratnju djece